Algemene voorwaarden

 • De kosten voor deelname bedragen €40,- per maand, 10,5 maanden per jaar. Ook kan gekozen worden voor een 10-rittenkaart voor €111,-, te besteden in maximaal 13 lesweken. Ter kennismaking kunnen voor €15,- twee proeflessen gevolgd worden. Betaling dient vooraf gedaan te worden op nu nog rekening nummer NL74 TRIO 0379 6705 77 t.n.v. Saraswati in Ootmarsum.
  Voor het abonnement zal de betaling volgens automatisch incasso geïnd worden aan het eind van elke maand voor de daaropvolgende maand.
 • Er kan maandelijks schriftelijk opgezegd worden met een opzegtermijn van 1 maand.
 • Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.
 • Actietarieven zijn uitsluitend geldig voor de in de actie aangegeven tarieven.
 • Je kunt je aanmelden door het aanmeldingsformulier volledig in te vullen en bij de eerste les weer in te leveren. Middels de handtekening op dit formulier bindt men zich aan de betalingsverplichting en de gestelde voorwaarden.
 • De docente verplicht zich de lessen naar inzicht en vermogen uit te voeren

Eigen risico

 • Deelname is op eigen risico, dit geldt zowel m.b.t. gezondheid en de fysieke situatie als eigendommen. De docente kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fysieke gevolgen tijdens of na de les, noch voor vermiste eigendommen op locatie.
 • Blessures, zwangerschap, of andere specifieke fysieke situaties waar de yoga op van invloed kan zijn dienen vooraf kenbaar gemaakt te worden.
 • Indien fysieke aandoeningen twijfel geven voor deelname dient dit overlegd te worden met de huisarts of behandelend (fysio)therapeut.